Veiligheid

Lees dit zorgvuldig door!

CivRigpa is een “web based” systeem. Het grote voordeel daarvan is dat het via een browser vanaf iedere locatie via internet toegankelijk is.

Tegelijkertijd betekent dat ook dat er meer dan voorheen aandacht moet worden besteed aan de veiligheid. We moeten voorkomen dat vertrouwelijke gegevens van leden en deelnemers zomaar “op straat komen te liggen”. Kwaadwillenden kunnen misschien misbruik van die gegevens maken. Die moeten we geen kans geven. Maar het grootste risico ligt waarschijnlijk bij slordigheid en onzorgvuldigheid bij het gebruik. Daarvoor dienen we allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen. Onder meer door de volgende richtlijnen goed door te neen en in acht te nemen:

  • Iedere gebruiker gebruikt het systeem uitsluitend via een persoonlijke gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Dus nooit je gebruikersnaam “even uitlenen”.
  • Je wachtwoord houd je geheim, noteer je niet op papier, en heeft minstens 16 karakters.
  • Iedere gebruiker krijgt op basis van zijn rol of functie alleen toegang die onderdelen die relevant zijn voor rol of functie. Wijzigen van gegevens is slechts aan enkele functies voorbehouden.
  • Wees alert. Waarschuw de OM of een van de beheerders wanneer je denkt dat bepaalde onderdelen niet goed zijn afgeschermd, of dat het systeem oneigenlijk wordt gebruikt.
  • Waarschuw ook wanneer je fouten in de gegevens aantreft. Doe geen dingen binnen CiviRigpa wanneer je twijfelt aan het effect ervan. Vraag het dan eerst.

Met zijn allen kunnen we zorgen voor een veilig en betrouwbaar systeem.